Събития

1944648_678x410_crop_478b24840a
23.11.2020 18:00
Събития

Кръгла маса „Външен фактор за постигане на фирмени цели“

Онлайн

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса  ще се обърне задълбочено внимание на Външните фактори и новите възможности към фирмените цели, които ще се открият пред българския маркетинг. С нарастващия интерес към България през последните месеци се обособява необходимостта от осъвременяване на управленските стратегии, по отношение на международната маркетинговата дейност, с цел разрастване и популяризиране на българския туризъм в международен аспект.

Фокусът на дискусията ще бъде поставен върху най-новите възможности пред българския маркетинг в контекста на международния маркетинг.

За студентите е от особено значение да осъзнаят важността на Председателството на България на ЕС и възможностите, които предоставя пред българския маркетинг.