facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
19.04.2024 09:40
Събития

Междудепартаментен семинар „Как се извършва мултикритериен анализ ?“

Корпус 2, зала 703

 

Организатори:
Департамент „Информатика“ и департамент „Администрация и управление“


Лектор:
Д-р Роман Ваврек


Модератори:
гл. ас. д-р Филип Андонов
гл. ас. д-р Мариана Димитрова


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Администрация и управление“, студенти от всички програми в НБУ, които проявяват интерес към темата


Семинарът ще бъде проведен на английски език и има за цел да запознае студентите с мултикритерийния анализ. Ще бъдат разгледани:

  1. Основните термини, дефиниции и процедури за вземане на решение;
  2. Анализ, базиран на критерии;
  3. Анализ, базиран на повече от един критерий;
  4. Практическото приложение на мултикритерийния анализ.

 

Д-р Роман Ваврек (PhDr. Ing. Roman Vavrek, Ph.D.) преподава в Техническия университет Острава, гр. Острава, Република Чехия в департамент „Публична икономика“.