Събития

presentation_678x410_crop_478b24840a
21.03.2019 16:20
Събития

Междудепартаментен семинар „Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“

Тема: Презентации – същност, видове, структура

Копрус 1, зала 214

Организатори:
департаменти „Дизайн“, „Изящни изкуства“, „Икономика“ и „Масови комуникации“

Водещ:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Модератори:
гл. ас. д-р Евелина Христова,
докторант Калин Калчев,
доц. д-р Калина Христова,
гл. ас. д-р Кристина Савова 

 


Семинарът е насочен към всички, които искат да подобрят презентационните си умения - студенти по всички програми на НБУ, преподаватели и гости на университета.

През пролетен семестър 2018/2019 г. ще се проведе за пети път междудепартаментния семинар „Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“.

Водени от интердисциплинарния характер на представянето пред публика и презентирането решихме да се съберем на едно място петима специалисти в своите сфери, които да представим основни моменти в презентациите и представянето пред публика.

Целта ни е да ви въведем в спецификата на процеса на презентиране и кратко представяне пред публика, психологическите процеси и справянето със стреса.

Независимо дали ще правите презентация на курсова работа, проект, дипломна работа, идея, фирма или бизнес предложение ще ви научим да се разбирате основните функции на презентациите, да поставяте точните цели, да визуализирате идеите и думите си, да стоите добре пред публиката и да изглеждате добре.

Ще акцентираме на следните теми:

1. Видове презентации и видове цели. Формулиране на целта на презентацията според аудиторията.
2. План за подготовка. Подготовка на материалите. Събиране на идеи.
3. Структура на презентацията. Организиране на информацията и идеите. Ключови моменти в презентацията.
4. Визуална комуникация – как да илюстрираме идеите си;
5. Избор на помощни средства – илюстрации, статистики, истории, помощни предмети.
6. Езикът на облеклото – как изглеждаме, как се съобразяваме с обстановката, аудиторията и темата на презентацията;
7. Езикът на тялото, как да се справим със стреса. Език, изразни средства, темпото, паузите и шегите;
8. Говорни умения, често допускани грешки и как да се справим с тях;
9. Базови актьорски умения и техники.