facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
18.04.2024 10:00
Събития

Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“

18-19 април 2024 г.

Корпус 1, зала 310Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Водещи:
проф. д-р Кристиян Хаджиев, доц. Тодор Коларов, д.н. и доц. д-р Ренета Димитрова

 

Пленарни доклади:
доц. д-р Йордан Дойков - Нов български университет, деп. „Национална и международна сигурност“
Jerzy Zamojski,  National Academy of Applied Sciences Ignacy Mościcki in Ciechanów, Poland
д-р Юлиан Войнов, доктор по икономика и хоноруван преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Сара Голдмън, University of Picardie Jules Verne, Amiens, France

Модератори:
доц. д-р Теодора Ризова, доц. д-р Цветелина Маринова, гл. ас. д-р Дафинка Сидова, гл. ас. д-р Ралица Димитрова и ас. д-р Петър Арабаджийски


Участници:
Преподаватели, студенти, докторанти и алумни от НБУ и други институции


Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ е посветена на съвременните икономически проблеми, иновативни модели на управление и предизвикателства пред сигурността.

Събитието има за цел да надскочи националните рамки на проблемите в тези области и да предложи решения на различни управленски нива, включително местно, национално, регионално и международно.

Интердисциплинарният характер на събитието ще даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от

публичния, частния и неправителствения сектори, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови проблеми, касаещи икономиката, управлението и сигурността, да формулират препоръки, да очертаят сценарии за развитие на национално, регионално, европейско и световно равнище.

Конференцията предвижда кратки изказвания, като участниците ще бъдат разпределени в няколко дискусионни панела, спрямо заявения от тях тематичен акцент.


Съорганизатори:

1. Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany

2. ISACA Sofia Chapter

3. Jan Kochanowski University, Kielce, Poland

4. LEFMI, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France

5. National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland

6. Neapolis University Pafos, Cyprus

7. International University of Novi Pazar

8. University of Latvia

9. University of Málaga (Universidad de Málaga), Málaga, Spain

10. University of Naples Federico II, Naples, Italy

11. КиберКЛУБ - Cyber Club Bulgaria


Прикачени файлове