Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
15.03.2019 09:00
Събития

Международна научна конференция „Модерна сигурност и съвременни технологии“

Корпус 2, зали 110 и 111

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Николай Радулов

Модератори:
проф. д-р Венелин Георгиев, доц. д-р Юлияна Каракънева

Участници:
преподаватели от НБУ и от други български и чужди университети, студенти, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции

Съвременното технологично развитие води до промяна на познатия ни свят. Това води до промяната на основни парадигми, включително в сферата на сигурността. Независимо от това дали обект на интерес на специалните служби е човек или явления и процеси, без технологично покритие качествено изучаване и обезпечаване на гражданска и национална сигурност не е възможно. Техническата революция има своите проекции в сферата на сигурността. Така на Индустрия 4.0 съответства Сигурност 4.0.

Конференцията си поставя за задача да идентифицира и анализира актуални проблеми свързани с модерната сигурност и връзката и с високотехнологичното развитие.