Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
16.03.2019 10:00
Събития

Междууниверситетска студентска научна конференция „Новите технологии в туризма“

VIII Национален форум „Наука без граници“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
Департамент Администрация и управление, секция Туризъм
БП „Туризъм“ и МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“

Водещи:
проф. д-р Манол Рибов,
гл. ас. д-р Маргарита Мишева

Участници:
студенти от професионалното направление 3.9 Туризъм от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“, МВБУ, под научното ръководство на преподаватели от университетите в страната.

И тази година Нов български университет бе избран да посрещне, в ролята на домакин,осмото поредно издание на Междууниверситетска студентска научна конференция „Новите технологии в туризма“. Важността на събитието се определя не само от факта, че университетът е негов домакин за осми пореден път, но и поради това, че то ще предостави възможност на студентите, обучаващи се в различни висши училища в страната, да обменят своите идеи и виждания за развитието на туризма в световен мащаб.

Отличителна черта на събитието е, че то развива допълнителни професионални знания и умения от страна на студентите в областта на туризма.