Събития

diplomatut-bea_678x410_crop_478b24840a
08.05.2019 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век. “Getting to Know Diplomacy and Diplomats” Да разбираме дипломацията и дипломатите“

Публична лекция и дискусия на Н.Пр. Беа тен Тушер (Посланик на Кралство Нидерландия в Република България) на тема: Какво означава да си жена посланик

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Политически науки“

Тема:
Какво означава да си жена посланик

Лектор:
Н.Пр. Беа тен Тушер
(Посланик на Кралство Нидерландия в Република България)

Модератор:
доц. д-р Кристиян Хаджиев

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.

Календар на семинара:

27 март 2019- 16.30
Н.Пр. Йон Гъля (Румъния)
Да бъдеш посланик на страна, председателстваща Съвета на ЕС


8 май 2019 – 16.30

Н.Пр. Беа тен Тушер (Холандия)
Какво означава да си жена посланик


29 май 2019 – 16.30

Н.Пр. Ерик Рубин (САЩ)
Ежедневието на посланика на САЩ


Н.Пр. г-жа Беа Тен Тушер е родена през 1961 в Хенгело, Нидерландия. През 1985 завършва магистратура по шведски език и литература в университета в Хронинген и през същата година постъпва на работа в Министерството на външните работи (МВнР), заемайки различни позиции с фокус върху сътрудничеството за развитие, хуманитарната помощ, човешките права, Централна и Източна Европа, както и младши дипломатически позиции в посолствата в Зимбабве, Чехия и Словакия.

От 1996 до 2003 г. г-жа Тен Тушер е Заместник-ръководител на Дирекция „Източна Европа" в МВнР, с фокус върху връзките с Русия, както и Ръководител на дирекцията отговаряща за въпросите свързани с развитието на жените.

В периода 2003 - 2009 г. тя е Временно изпълняващ длъжността посланик на Нидерландия в Гватемала, година по-късно е назначена за посланик, а през 2007 година става посланик в Бангладеш.

От 2009 до 2012 г. Беа тен Тушер е Директор по въпросите на човешките права, половете, доброто управление и хуманитарната помощ в МВнР. През 2012 г. и 2013 г. тя е Временно изпълняващ длъжността посланик в Азербайджан, Кипър и Унгария.

През 2013 г. г-жа Тен Тушер е назначена за посланик в Норвегия (с акредитация и в Исландия), а от 2017 г. тя е посланик на Нидерландия в България.

Посланик Беа тен Тушер притежава експертиза в областите на икономическата дипломация и бизнес-развитието, енергетиката, сътрудничеството за развитие, човешките права и върховенството на закона, равенството между половете, хуманитарната помощ, демократичните и икономическите промени.

Владее холандски, английски, френски, немски, испански и шведски език.

Изображение: Nederland wereldwijd