Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
23.04.2019 09:40
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“: Трафикът на хора в дигиталната епоха

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“ 
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
Антоанета Василева

Участници:
проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Румен Петров, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ и гости

Антоанета Василева е експерт и консултант в сферата на човешките права и трафика на хора от 16 години, със значителен опит в разработването и прилагането на политики за превенция, преследване на трафика на хора, идентифициране, подкрепа и защита на жертвите в съответствие с всички международни стандарти, включително Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и Директива 2011/36/ЕС. Член е на Групата от Екперти (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

Тя има професионален опит както в гражданския, така и в държавния сектор, който обхваща теми свързани с политиките на международно, регионално и национално ниво, както и пряката работа с уязвими групи и директна подкрепа на жертвите на трафик. Г-жа Василева е опитен обучител и консултант със силен акцент върху безопасността на децата и дигитално-медийната грамотност в настоящата си работа Българския център за онлайн безопасност.