Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
26.11.2019 11:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Въведение в международното право – съвременните предизвикателства

Корпус 1, Зала 409

Организатори:
департамент „Право“
Български Червен кръст

Водещи:
Представители н Международния комитет на Червения кръст:
Джули Тененбаум, правен съветник на МКЧК – Париж
Йелена Сиячич, ръководител на МКЧК – Белград
Гордана Миленкович, зам.-ръководител на МКЧК – Белград
проф. д-р Екатерина Михайлова, НБУ
доц. д-р Снежана Ботушарова, НБУ

Модератори:
доц. д-р Катерина Йочева
гл. ас. д-р Деяна Марчева


Участници:
Студенти, преподаватели от департамент „Право“

Въведение в Международното хуманитарно право – съвременните предизвикателства. Участниците в семинара Гордана Миленкович - зам.-ръководител на делегацията на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) - Белград и Джули Тененбаум от делегацията на МКЧК – Париж, ще запознаят присъстващите с основните компоненти на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.