Събития

ludmil-angelov-2020_678x410_crop_478b24840a
01.12.2020 12:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Защо юристите са приятели на писателите, а не на свещениците?“

Онлайн
Meeting ID: 813 0605 3874
Passcode: 495039


Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“ и 
департамент „Социална работа и здравеопазване“  

Лектор:
доц. д-р Йордан Ефтимов

Модератор:
гл. ас. д-р Деяна Марчева


Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова, 
доц. д-р Катерина Йочева, 
проф. д-р Анна Кръстева, 
доц. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще постави върху въпроса за непосредственото действие на конституцията.

Доц. д-р Йордан Ефтимов е български поет и литературовед. Той е преподавател в департамент „Нова българистика“ на Нов български университет с разностранни интердисциплинарни интереси. Той е един от организаторите на Читателския клуб и Клуба по творческо писане в НБУ.