Събития

play-back_678x410_crop_478b24840a
30.11.2019 13:00
Събития

Playback театър в Деня на отворените врати на Нов български университет

Университетски театър


Организатори:
департамент „Театър“,
Университетски театър

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова


Учениците и гостите, които ще присъстват в Деня на отворените врати на Нов български университет ще имат възможността да станат част от Playback театър с гл. ас. д-р Антоанета Петрова – преподавател към департамент „Театър“.

Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите.

В основата на Playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.