Събития

innovation-hackaton_678x410_crop_478b24840a
01.06.2020 13:00
Събития

Практически семинар: Подготовка за участие на студентски екипи в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon

Департамент „Дизайн“

НБУ, Moodle, BKC


Организатор:

департамент „Дизайн“


Водещи:
доц. д-р Кристина Савова
Кристина Колодеева

Участници:
Студенти от БП „Мода“

За първа година студенти от БП „Мода“ в НБУ, ще участват в Академия за иновации 2020 - Bulgaria Innovation Hackathon за студенти.

В тази връзка ще се проведе практически семинар за подготовка на студентски екипи, които ще вземат участие в Академия за иновации 2020.

Темите, които ще бъдат разгледани в подготовката са:

  1. Разбиране и интерпретация на поставената задача;
  2. Съставяне на план за работа и фрагментиране на работния процес;
  3. Разпределяне на задачите в екипа;
  4. Дизайн на проекта и създаване на прототипи;
  5. Презентационни умения – структура и представяне.


През 2020 г. студентите ще имат възможността да разработват и презентират сами своите идеи в 6 основни теми и дисциплини, а студентите от БП „Мода“ ще участват в темата - Дисни: Изкуства – Архитектура, Дизайн, Изобразително изкуство и др.

Събитието ще се проведе в Литературен клуб „Перото“, на 5 и 6 юни, студентските екипи ще представят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. Събитието ще се реализира под формата на 24 часов Innovation Hackathon (състезание с елементи на програмиране и прототипиране) с награден фонд от 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.