Събития

banner-info-8-5_678x410_crop_478b24840a
08.05.2019 16:30
Събития

Представяне на брой 1-3 за 2018 г. на Юридическото списание на Нов български университет (Law Journal of NBU)

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
Департамент „Право“

Водещ:
проф. д-р Екатерина Михайлова


Модератори:
гл. ас. д-р Ралица Костадинова
доц. д-р Катерина Йочева

Участници:
Редакционната колегия на Юридическото списание на Нов български университет и гости


„Юридическо списание на Нов български университет“ (Law Journal of NBU) e първото електронно юридическо списание в България. То е създадено в резултат на съвместните усилия на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ през 2005.

През изминалата година се случиха хубави неща за списанието:

-   Визията на списанието беше обновена.
-   Статиите се рецензират от членовете на Редакционната колегия, която вече има международен характер.
-   Списанието е реферирано в световната база данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL).


Гл. ас. д-р Ралица Костадинова участва в създаването и редактирането на Юридическото списание на НБУ от 2005 г. От 2018 г. е негов отговорен редактор.

Доц. д-р Катерина Йочева се присъединява към екипа на списанието през 2010 г. като редактор и автор на преводите на английски език.