Събития

korica131_678x410_crop_478b24840a
26.11.2020 16:30
Събития

Представяне на „По спиралата на познанието. Сборник с доклади от научна информация, посветена на 80 години от рождението на проф. д.н. Тодор И. Живков“

Съставители: проф. д-р Магдалена Елчинова и д-р Росен Малчев

Център за книгата, книжарница корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Антропология“

Модератор:
проф. д-р Магдалена Елчинова

Този том съдържа част от докладите, изнесени на научната конференция „Локус и универсум – 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и антропологията в съвременния свят“, състояла се на 16 и 17 ноември 2018 г. в НБУ. Конференцията беше посветена на 80-годишнината от рождението на видния фолклорист и етнолог Тодор Ив. Живков (1938-2001).

Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.