Събития

img-0002_678x410_crop_478b24840a
25.11.2019 15:00
Събития

Представяне на учебник „Икономика на туризма“

Център за книгата, книжарница корпус 1

Организатор:
Център за книгата

Лектор:
доц. д-р Надя Иванова Маринова

Модератор:
доц. д-р Ангел Георгиев

Участници:
студенти и преподаватели на Нов български университет

Ще запозанаем аудиторията със съдържанието на учебника.

Инж. Надя Маринова е доцент в професионално направление „Администрация и управление“, научна специалност „Социално управление“ (Управление на проекти за устойчиво развитие). В НБУ заемала различни академични и административни длъжности като Директор на центъра за дистанционно обучение, Административен директор на факултет ЦДЕО, Директор на редица магистърски и бакалавърски програми.

Авторът е завършил магистър по Международни икономически отношения във УНСС – София. Преди това има завършена инженерна специалност магистратура по Съобщителна и осигурителна техника и системи във Технически университет – София. След което продължава своето професиалнолно обучение във Университетa в Braunschweig – Германия става магистър по управление. През 2004 г. защитава докторска степен на ВАК – доктор по Управление на проекти (Изследване на възможностите за повишаване на ефективността на управлението на проекти за защита от природни бедствия и опазване на околната среда).

Основните научни интереси и публикации са в областта на икономиката, управление на туризма, управлението на проекти и маркетинг. Авторът е реализирал редица големи инвестиционни проекти и е управлявал различни компании и фирма в областта на туризма. Работила е в Министерството на туризма и е била заместник предедател на националния съвет по туризъм. Тя е член на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ) и на Българска асоциация за управление на проекти (БАУП).