Събития

fb-bg_678x410_crop_478b24840a
20.10.2017 15:00
Събития

Презентация „Стипендии „Фулбрайт“ – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2019-20 г.“

Корпус 1, зала 213

Организатор:
Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

Програма Фулбрайт предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, аспиранти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Комисия „Фулбрайт“ предоставя стипендии на български студенти (след бакалавърска степен), университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ. Стипендиантите се номинират след конкурс, който се обявява официално за всяка академична година.

Комисията обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2019-20 година:
• Стипендии „Фулбрайт“ за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
• Специализации за докторанти (6 месеца)
• Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)
• Стипендия за професионално развитие „Хюбърт Хъмфри“ (10 месеца)
• Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми (10 месеца)
• Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация „Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома“ (2 години)
• Съвместни стипендии за магистърски програми „Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия“ (10 месеца)

Краен срок за кандидатстване: 10 май, 2018 г.

www.fulbright.bg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ:
• Българско гражданство
Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.
• Отлично владеене на английски език
• Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми
• Бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г. за кандидатите в магистърски и докторски програми
• Статут на редовен или задочен докторант за кандидатстващите за специализация
• Докторска степен за преподаватели и изследователи
• Добро здравословно състояние

Прикачени файлове