Събития

banner-info-13-11_678x410_crop_478b24840a
13.11.2019 17:00
Събития

Приемане на ръкописи

Център за книгата, книжарница корпус 1

Организатор:
Център за книгата

Водещ:
проф. д-р Веселин Методиев

Модератори:
гл. ас. д-р Владимир Маринов, Надя Терзиева

На семинара ще бъде дискутирана „Наредба за издателската дейност на НБУ“ в следните аспекти: къде и кога се приемат ръкописи; какви придружаващи документи трябва да се подготвят; какви са изискванията към електронните файлове на ръкописите; система за цитиране и използване на софтуера за плагиатстване PlagScan.