facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
26.03.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Горите на човека, горите без човека

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Лектор:
доц. д-р Калина Захова (независим изследовател)


Модератор:
доц. д.н. Морис Фадел

Участници:
Студенти и преподаватели от НБУ


В изложението доц. Захова ще разгледа някои аспекти на горите в литературата на НРБ, но и в реалността на периода. От една страна, горите имат статут на стопански отрасъл - човекът ги схваща като своя собственост и като такава ги стопанисва, създава, разсажда, санитаризира, разпределя, употребява, изсича, унищожава. От друга страна, въпреки усилията на човека да доминира горите като техен господар и екологичен инженер, те представляват част от сложни екосистеми, в които човекът - макар обикновено да се изживява като венец на еволюцията - всъщност често се явява аутсайдер, който не само не успява да се впише в природния ред, но и драстично го нарушава. И въпреки че никой наратив, създаден от човека, не може да избяга от човешкото, литературата все пак ни предлага възможността да си представим горски светове, в които растенията и животните нехора съществуват в отсъствието на човека.

Доц. д-р Калина Захова е специалист по теория и история на литературата