facebook

Събития

1366993_678x410_crop_478b24840a
28.03.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Отсъствието на субекта в ранните структуралистични изследвания в НРБ

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Лектор:
Доц. д.н. Морис Фадел


Модератор:
Проф. д.н. Пламен Дойнов


В изложението на доц. Фадел се прави опит да се даде отговор на въпроса как става възможно в литературното пространство на НРБ да се утвърдят такива разминаващи се с идеологията на комунистическия режим литературнотеоретични нагласи като формалистичната и структуралистичната.

 

Доц. д.н. Морис Фадел е преподавател в Нов български университет, специалист по теория и история на литературата