facebook

Събития

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
09.04.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Другите „нечовеци“ на комунистическа България

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“


Лектор:
доц. д.н. Мартин Иванов (СУ „Св. Климент Охридски“)Модератори:
проф. д.н. Пламен Дойнов, доц. д.н. Морис Фадел


Участници:
Студенти и преподаватели от НБУ

Комунистическата идеология се представя като хуманистична, официалните гласове на социалистическата епоха обичат да твърдят, че поставят човешките проблеми в центъра на своята идеология и политика, но всъщност много често човекът е децентриран, както от самата официална идеологическа доктрина, така и от съпротивите срещу нея. Изложението на доц. д.н. Мартин Иванов ще даде още един интересен ракурс към това фундаментално противоречие.


Доц. д.н. Мартин Иванов е доцент в катедра „Социология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Специализирал е в Кеймбридж, Единбург и в Националния университет на Ирландия. Автор е на над двеста научни публикации и десет монографични изследвания върху социалната и стопанска история на България от Възраждането до наши дни.