Събития

109507230-2040508656079617-8311805053754444998-o_678x410_crop_478b24840a
07.11.2020 09:30
Събития

Професионално-квалификационна програма по Монтесори педагогика в гр. София

Нов български университет
Училище за професионално и продължаващо обучениеОрганизатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ


Лектори:

д-р Йорданка Пискова
 – детски психо-невролог; AMI – диплома 3-6 години, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
Ренета Венева – психолог; AMI – диплома 3-6 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия


Участници:
- педагози с предучилищна и начална педагогика - бакалаври и магистри;
- социални педагози,
- специални педагози,
- психолози и логопеди.

Екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа и центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции от различни области на страната, които работят с деца от 3 до 6-годишна възраст.
В обучението може да участват курсисти, както от Пловдив, така и от близките населени места, и от цялата страна.

Базирайки се на труда на френските лекари Жан Итар и Едуард Сеген, д-р Мария Монтесори създава метод за обучение на деца, който се основава на свободата, стремящ се най-вече към това да създава добри хора.
В гр. Пловдив е създадена устойчива и развиваща се Монтесори общност, като програмата ни по Монтесори педагогика придобива все по-широка популярност, както със засилен интерес, както от специалисти и експерти от страната, така и от професионалисти от чужбина.
Лекционният план на програмата ни по Монтесори педагогика покрива основните теоретични аспекти на Монтесори концепцията и включва усвояването на всички практически аспекти на работата с материала за децата на възраст от 3 до 6 години.

Продължителността на обучението е 2 семестъра (една учебна година) с регулярен и удобен съботно-неделен обучителен график (не всеки уикенд), подходящ за работещи през делничните дни курсисти.

Лекционният план на програмата е следния:

  • Теоретични основи на Монтесори педагогиката – 40 лекционни часа
  • Упражнения от практическия живот – 20 лекционни часа  и 40 часа практика
  • Сензорен материал – 40 лекционни часа и 40 часа практика
  • Реч – 20 лекционни часа и 40 часа практика
  • Математика – 60 лекционни часа и 40 часа практика
  • Природа и космос – 10 лекционни часа и 10 часа практика
  • Наблюдение и практика в детска градина – 20 часа
  • Държавен изпит – предвидени са 20 часа за цялата група

Успешно завършилите обучението, след положен изпит, ще получат:

- Свидетелство за професионална квалификация  ако са с педагогическо образование
- Сертификат за преминато обучение с общ хорариум от 400 ч. ако са с различна от педагогическа квалификация 
 
Учебна такса: 1 200 лв.


Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ
ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София
02/ 8110 110 (опция 6)
02/ 8110 108, 02/ 8110 268
0884 824542
uppo@nbu.bg