facebook

Събития

pexels-max-fischer-5212653_678x410_crop_478b24840a
25.03.2024 14:40
Събития

Публична лекция „Български детски жестов език“

Корпус 1, зала 407


Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребностиЛектори:
Нина Йорданова от „Пумпелина“ и Миглена Богданова от „Бръмбазъчета“


Модератори:
доц. д-р Екатерина Тодорова
доц. д-р Полина Михова

Участници:
студенти и преподаватели към БП „Логопедия“, МП „Езикова и речева патология“ и БП „Психология“


Българският детски жестов език е четвъртият създаден в света детски жестов език. Създаден е през 2011 от Миглена Богданова по идея на Нина Йорданова. Публичната лекция има за цел да запознае студентите със съществуването на БДЖЕ, структурирането на жестовете в него, начинът на приложение в ранната логопедична интервенция и в терапевтичната логопедична практика. Приложението на детския жестов език е практика, основана на доказателство при терапията на деца с Даун синдром и диспраксия на развитието.


Миглена Богданова е магистър логопед, с допълнителни магистатури по сурдопедагогика, тифлопедагогика, спецална педагогика и психология. Автор на адаптираните жестове за сляпо-глухи деца. Заклет преводач по БЖЕ. Г-жа Богданова е практикуващ терапевт с 37 годишна практика.

Нина Йорданова е магистър клиничен логопед, с допълнителна магистратура специална педагогика, притежател на АМИ диплом за Монтесори педагогика, АМИ диплом за Монтесори терапия, създател на системата за хранителна терапия в България, създател на скала за оценка на развитието на детето през игра PTESS, основател на Сдружение Частно практикуващи логопеди, в последните 12 години представител на Българя в Европейския комитет по логопедия ESLA, докторант на НБУ.