facebook

Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
26.03.2024 19:40
Събития

Публична лекция „Методи за контрол на изкуствения интелект“

Корпус 2, зала 115Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
ас. д-р Светослав Велков


Модератор:
проф. д-р Венелин Георгиев


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и други български университети


Лекцията ще се фокусира върху предимствата, недостатъците и предизвикателствата пред методите за осъществяване на контрол върху изкуствения интелект.Кратка биография на ас. д-р С. Велков:

Образование:

2012/2014 г., Университет по Библиотекознание и Инфорамционни Технологии, София / България - образователна и научна степен „доктор“ с научна специалност: Обществени комуникации и информационни науки, дисертация: Интернет рекламата като инструмент на маркетинга.

2006/2008 г., Военна Академия “Г.С. Раковски”, София / България - M.A. „Икономически основи на националната сигурност“.

2003/2006 г., University for Applied Science Osnabrueck, Osnabrueck / Germany - M.A. „Международен бизнес и мениджмънт“

1997/2003 г., Университет за Национално и Световно Стопанство, София / България - B.A. „Международни икономически отношения“

Практически опит:

HewlettPackard Enterprise – L3 Engineer: StoreVirtual, Hyperconverged: Simplivity, Nimble

DaimlerChrysler AG - Truck Product Creation / Project „Product Commonalities”, Commercial Vehicle Division

Deutsche Telekom AG – Department Online-Access and IP-Traffic

Езици: Немски език, Английски език, Руски език