facebook

Събития

amp_678x410_crop_478b24840a
26.03.2024 13:00
Събития

Публична лекция „Научен семинар по Бионауки: "Scientia potentia est" - Студентите на НБУ публикуват статии в научни списания Q1, с подкрепата на ЦФСР (Грант.№ 1807/2024)"“

Корпус 1, зала 407


Организатор:
департамент "Природни науки"
Дискутанти:
Доц. д-р Галина Сачанска - Ръководител департамент "Природни науки", Директор на УПИЗ по Биология
Славена Давидова - технически сътрудник към УПИЗ по Биология

Участници:
Лекцията е отворена за всички желаещи, преподаватели, студенти и други гостиС подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие беше публикувана обзорна научна статия с включени научно изследователски резултати, проведени в УПИЗ "Учебно-научна лаборатория по биология"-МФ, Нов български университет в авторитетното международно научно списание „Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4.9. Статията e със заглавие "Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides". Авторският колектив е изцяло от НБУ: Satchanska G., Davidova S, Gergova A. Съавтори на статията двама млади възпитаници на НБУ - млад учен, технически сътрудник към УПИЗ по Биология (26 г.) и студент 5-ти семестър(21 г.) в БП „Клетъчна биология и Вирусология”. По време на публичната лекция, авторите ще представят най-важните постижения в световен мащаб в областта на антимикробните пептиди - една от надеждите на човечеството за справяне с повсеместната антибиотична резистентност. Ще бъдат представени и Научно-изследователски резултати, свързани с темата изработени в НБУ.

Присъстващите ще научат за разнообразието на антимикробните пептиди и тяхното антибактериално, антигъбично и антивирусно действие, както и за технте източници с растителен, животински произход и човек. Ще бъдат представени и петте им механизима на  действие. Антимикробните пептиди са обект на засилени изследвания през последните години, тъй като се очаква, че те ще се проявят като едно от решенията на повсеместната антибиотична, антифунгална и антивирусна резистентност.