Събития

alexander-milanov_678x410_crop_478b24840a
26.04.2018 14:30
Събития

Публична лекция „Нестопански маркетинг: как се продават каузи и чувства срещу подкрепа?“

В рамките на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, зала 213

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Лектор:
Александър Миланов

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
студенти, преподаватели и гости на департамент Масови комуникации

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Александър Миланов е програмен мениджър на Националната пациентска организация. Той отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на пациентите, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването на пациентските неправителствени организации, членове на мрежата.

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ. Пет години е бил експерт по връзките с обществеността в Българската стопанска камара. От 2010 г. подкрепя доброволно Националната асоциация за приемна грижа. Има интереси в областта на човешките ресурси и управлението на таланта, социалния ПР и маркетинга. Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност. Членува в Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти (СБЖ).