Събития

4-nioi_678x410_crop_478b24840a
27.11.2019 10:30
Събития

Публична лекция „Ньойският договор – 100 г. неосъществен възрожденски идеал“

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Право“

Лектори:
проф. д-р Веселин Методиев
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Ивайло Стайков
доц. д-р Катерина Йочева

Модератор:
доц. д-р Катерина Йочева

Участници:
студенти от департамент „Право“ и гости

Отбелязване на 100-та годишнина от подписването на 27 ноември 1919 г. на Ньойския мирен договор между България и Съюзните и сдружени сили, с който се слага край на участието на Царство България в Първата световна война и същевременно се погребва възрожденския идеал за национално обединение.

Лекторите са изследователи-юристи и историци с особен интерес към темата на лекцията.

Изображение: Гласове