facebook

Събития

bakterii_678x410_crop_478b24840a
21.06.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Публикувана глава от книга „Growing Environmental Bacterium Biofilms in PEO Cryogels for Environmental Biotechnology Application” в книгата “Bacterial Biofilms”

Научен семинар „10 години бионауки-НБУ”

Корпус 2, зала 404


Организатор:
департамент „Природни науки“
Направление: Бионауки


Лектор:
доц. д-р Галина Сачанска


Модератор:
доц. Николай Петров


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Природни науки“, лекцията е отворена за всички желаещи


Предпочитаната форма за съществуване на бактериите е под формата на биофилми, в които бактериите са свързани помежду си. Това е и основната форма на преживяване на патогенните бактерии, които колонизират у човека. Те се повлияват много по-трудно при въздействие с антибактериални вещества, отколкото планктонните (свободни) бактериални клетки. Под формата на биофилми съществуват голяма част от резистентните към антибиотици бактерии. В биофилмите бактериалните клетки обменят помежду си органични и неорганични вещества, вкл. ензими, a също така се осъществява и хоризонтален трансфер на гени, което многократно увеличава способностите на бактериите за преживяване. Биофилмите могат да бъдат изградени както от само един вид бактерии, така и от два или повече видове бактерии. В главата от книга „Growing Environmental Bacterium Biofilms in PEO Cryogels for Environmental Biotechnology Application”  се обсъжда имобилизацията на щама Pseudomonas rhodesiae KCM-R5 в полимерен носител полиетиленоксид, развитето на бактериалния биофилм в полимерния носител и неговата способност за биоразграждане на фенол и фенолни производни. Фенолът и неговите хлорни и нитропроизводни са силно токсични за човека и околната среда, а някои от тях са доказани канцерогени. Ще бъдат демонстрирани електронно-микроскопски (СЕМ) снимки на бактериалния биофилм.


Доц. д-р Галина Сачанска е ръководител на департамент „Природни науки“ и има научна експертиза в областта на молекулярната микробиология, микробиология на околната среда и микробиология на храните. Защитила е докторска дисертация върху молекулярния анализ на  бактериалното разнообразие в замърсени с тежки метали местообитания. Директор на УПИЗ по Биология-МФ-НБУ.