Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
09.11.2020 14:40
Събития

Публична лекция „Радиочестотни излъчвания: електромагнитна съвместимост и биологични ефекти“

Виртуална класна стая

Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
доц. д-р Анушка Станчева


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Телекомуникации“


От смартфони и други мобилни информационни терминали до потребителска електроника - повечето от нашите „жизнени помощници“ са направени благодарение на развитието на радиокомуникационните технологии. Всички тези устройства, без изключение, излъчват електромагнитни вълни. Не е преувеличено да се каже, че живеем в електромагнитни вълни. Но какъв ефект имат тези електромагнитни вълни върху заобикалящата ни среда и върху самите нас?

Разглеждат се две важни области, включващи електромагнитните излъчвания от радиокомуникационни мрежи и радиосъоръжения, електромагнитна съвместимост (ЕМС) и биологични ефекти върху здравето на хората. Важността на тези проблеми в последните години се увеличава пропорционално на нарастването на телекомуникационните приложения, които използват радиочестотния спектър. Има особен интерес към приложения, където приемо-предавателните устройства са разположени близо до човешкото тяло. Значението на тази тематика в последните десетилетия стимулира изследователската работа в тези области и съответното публикуване на редица регулаторни документи, стандарти и препоръки.


Доц. д-р Анушка Станчева

Магистър, инженер по радиоелектроника. Доктор - Устойчивост към радиосмушения на радиоелектронни средства. Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиокомуникационни  системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, , LTE, 5G и други стандарти за мобилни комуникации; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.