Събития

archive-books8_678x410_crop_478b24840a
04.11.2020 10:30
Събития

Публична лекция „Ролята на прокурора в административния процес“

Виртуална класна стая

Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет


Модератор:
проф. Райна Николова, д. н.


Участници:

студенти от департамент „Право“ на НБУ

Събитието дава възможност да се обсъди темата за прокурорския надзор върху дейността на административните органи в контекста на принципа за разделение на властите и на принципа на правовата държава. Ще даде възможност да се конкретизира обемът на прокурорската функция за спазване на законността.

Атанаска Дишева е завършила Софийския университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. В периода 20.12.1989 г. – 20.12.1990 г. е съдебен кандидат в Софийски градски съд. В периода 5.07.1991 г. – 5.04.1992 г. е младши съдия в Окръжен съд – Варна. От 6.04.1992 г. до 4.10.1999 г. е съдия в Районен съд – Варна, В периода 4.10.1999 г. – 21.02.2005 г. е съдия в Окръжен съд – Варна. В периода 21.02.2005 г. – 3.10.2017 г. е съдия във Върховния административен съд на Република България.  От 3.10.2017 г.  е член на Висшия съдебен съвет.