Събития

dsc0003_678x410_crop_478b24840a
10.05.2019 18:00
Събития

Публична лекция „Трудният пациент“

Корпус 1, Зала 310

Организатори:
Доц. д-р Никола Атанасов
Департамент „Когнитивна наука и психология в сътрудничество с Българското психоаналитично общество

Лектор:
Шмуел Герзи, психоаналитик от Израел

Дискутанти:
Психоаналитици – преподаватели от НБУ

Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ и членове на Българското психоаналитично общество

Публичната лекция ще бъде на тема „Психоаналитични процеси, отразени в рисунките на Едвард Мунк“; очакваме тя да бъде интересна за широка аудитория, вкл. студенти и преподаватели, занимаващи се с изобразително изкуство.

Семинарът ще бъде на тема „Трудният пациент“ и ще представя традиционни и иновативни подходи за работа с тежка психопатология.

Шмуел Герзи е психоаналитик, обучител и супервизор на Израелското психоаналитично дружество. Наред с клиничната си работа преподава теория на психоанализата в различни страни. Има публикации в престижни международни списания. Гостувал е неколкотратно в България.