Събития

eva-lubomirova01_678x410_crop_478b24840a
18.04.2018 16:20
Събития

Публична лекция „Управление на CSR в дигиталната ера“

В рамките на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Лектор:
д-р Ева Любомирова

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
студенти, преподаватели и гости на департамент „Масови комуникации“

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Д-р Ева Любомирова работи в сферата на връзките с обществеността от 10 години. През 2017 година завършва докторантура към УНСС на тема „Управление на корпоративната социална отговорност: дигитални канали на комуникация (социални медии и мрежи, краудсорсинг)“. 

Професионалната ѝ дейност започва през 2008 г. като главен експерт „Връзки с обществеността“ към Президиума на Българската академия на науките (БАН). Няколко години работи в българския офис на FIPRA - лидер в областта на връзките с обществеността, пъблик афеърс, проучването на пазара, комуникационен мениджмънт и социална отговорност. Работи за клиенти като Mastercard, BP, Provident Financial, HP и др.
Мениджър е на редица проекти в сферата на водородните технологии, като основните й отговорности са свързани с цялостния комуникационен мениджмънт. В резултат на изпълнението на последния мащабен проект бе създаден Института по водородни технологии.