Събития

dsc0069_678x410_crop_478b24840a
05.04.2019 13:00
Събития

Публична лекция „Византийските автобиографични текстове“

Корпус 1, зала 210

Организатори:
департаменти „Средиземноморски и Източни изследвания”


Лектор:
гл. ас. д-р Янко Димитров

 

Участници:

студенти и преподаватели

 

Семинарът ще запознае аудиторията с историческото развитие и основните характеристики на византийските автобиографични текстове, създадени от четвърти до петнадесети век. Особено от десети век нататък в гръцката средновековна книжнина са се развили форми, чрез които изтъкнати хора от различни области са разказвали историята на своя живот, отговаряйки на очакванията на тогавашната публика. На лекцията ще се представят техните мотиви, начините за достигането на целите им и образът, с който са искали да бъдат запомнени.

Гл. ас. д-р Янко Димитров е преподавател в програма „Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)“ към департамент „Средиземноморски и Източни изследвания”. Научни интереси – византийска и новогръцка култура и литература.