Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
16.12.2020 16:20
Събития

Публична лекция „Взаимовръзки между чувството за хумор и Тъмната триада“

Онлайн

Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
ас. д-р Мартин Янков


Модератор:
гл. ас. д-р Методи Коралов


Публичната лекция е в областта на социалната психология. Ще бъдат разгледани различните теории за стиловете хумор като личностна характеристика, ще бъдат представени изследвания на стиловете хумор, включително проведено в България изследване на взаимовръзките между стила хумор и показателите от Тъмната триада – нарцисизъм, макиавелизъм, психопатия. Лекцията се отличава по това, че темата за чувството за хумор сравнително рядко се разглежда в сериозен академичен контекст, особено в ролята си на възможен индикатор за завишени показатели по по-нежелани черти на личността.