Събития

img-0046_678x410_crop_478b24840a
29.09.2020 14:30
Събития

Публична защита на департамент „Администрация и управление“

Зала 20, Корпус 1


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Докторант:
Ваня Банкова


Научен ръководител:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова

Научно жури:


Председател

доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление – 3.7. Администрация и управление.

Членове:
проф. д-р Диана Илиева Копева , УНСС, професионално направление – 3.8. Икономика;
проф. д-р Димитър Николов Николов, Селскостопанска академия, професионално направление – 3.8. Икономика;
проф. д-р Галина Георгиева Куртева, Бургаски свободен университет, професионално направление - 3.7. Администрация и управление;
доц. д-р Иван Йочев Боевски, НБУ, професионално направление – 3.8. Икономика;