facebook

Събития

putya-na-bukvite_678x410_crop_478b24840a
23.05.2023 16:00
Събития

Самостоятелен визуален проект „По пътя на буквите“

Корпус 1, Фоайе пред Аулата


Организатор:
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, БП „Графичен дизайн“


Автор:
гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова

Участници:
доц. д-р Илия Кожухаров, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Чавдар Гюзелев, гл. ас. д-р Стоян Манчоров, гл. ас. д-р Румяна Стефанова


Проектът ПО ПЪТЯ НА БУКВИТЕ е посветен на празника на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24-ти МАЙ.

Д-р Захарина Петрова-Проданова е главен асистент по шрифт, калиграфия и графичен дизайн в НБУ, където преподава от 2013 година. От учебната 2015/2016 ежегодно организира студентски изложби за 24-ти май, свързани с българската азбука, славянската писменост и графична култура.


Състои се от три части, базирани на развитието на западната традиция в калиграфията от три исторически периода: Античност и Средновековие; Ренесанс и Барок и Българско средновековие и възраждане. Калиграфските стандарти, чрез които се представя това развитие включват най-значимите шрифтове в латиницата и кирилицата от Капиталис Монументалис до Бързопис. На всички латински образци са направени кирилски адаптации, съобразени с българското шрифтово наследство от втората половина на ХХ век, а старобългарските шрифтове са базирани на едни от най-значимите писмени паметници в нашата история като Преславски керамични плочки, Супрасълски сборник, Иван-Александрово Четвероевангелие, История Славянобългарска и др.

 

Всички те са обединени от текста за Сътворението на света според първата книга от Библията: Битие 1:1-31, в които се разказва как Бог сътворява света в шест дни и на седмия си почива. Избраният текст представлява един от най-често преписваните текстове в периода на установяване на християнската религия в Европа и България, а самото християнство се смята за най-важната предпоставка за развитието на европейската калиграфия и за създаването на българските азбуки - глаголица и кирилица през IX век.

 

 

————————-

 

гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова е преподавател по шрифт, калиграфия и графичен дизайн в БП „Графичен дизайн” и МП „Графичен дизайн за дигитални и печатни медии” в НБУ.

 

Модератори на изложбата са доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Чавдар Гюзелев, гл. ас. д-р Стоян Манчоров и гл. ас. д-р Румяна Стефанова, преподаватели в програма „Графичен дизайн” на НБУ.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Учебни програми” на НБУ и съдействието на доц. д-р Илия Кожухаров, декан на БФ на НБУ, доц. д-р Енчо Найденов, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” и гл. ас. д-р Георги Гочев, декан на ФБО на НБУ.