facebook

Събития

leshoyad-1_678x410_crop_478b24840a
28.03.2023 14:40
Събития

Семинар „Белоглавия лешояд (Gyps fulvus) – екологичен статус, заплахи и възможности за опазването му. Орнитологичен туризъм “

По повод 01 април, Международен ден на птиците

Корпус 1, С1/06


Организатори:
департамент „Природни науки“
БП „Екология и опазване на околната среда“
МП „Екологични експертизи и контрол“


Водещи:
Аделина Стоянова, Alumni и докторант по туризъм в НБУ
доц. д-р Ралица Берберова

Участници:
студенти


Международният ден на птиците се отбелязва от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е застрашен от изчезване вид. Той е обект на опазване в страната ни. Въпреки усилията, които се полагат, все още има фактори, които влияят негативно върху устойчивостта на популацията.

В рамките на семинара ще се представят както неговия екологичен статус, така и заплахите и възможностите за неговото опазване.

Аделина Стоянова е Alumni на департамент „Природни науки“: БП „Биология – обща и приложна“, майнър програма „Екология и опазване на околната среда“ и магистърска програма „Екологични експертизи и контрол“. В момента тя е докторант по туризъм към департамент „Администрация и управление“. Още от студентските си години се интересува от темите, свързани с опазване на птиците и членува в клуб „С.К.О.Р.Е.Ц“ към Биологически факултет на СУ „Кл. Охридски“.

 

Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател в департамента. Води лекционни курсове по екологичен туризъм.


Снимка: Белоглав лешояд (Gyps fulvus), личен архив на Аделина Савова