facebook

Събития

pexels-kuba-grzybek-4485456_678x410_crop_478b24840a
26.03.2024 09:40
Събития

Семинар „Инженерно моделиране на аерокосмически обекти и радиотехнически устройства за 3D печат“

Корпус 2, зала 301


Организатор:
департамент „Телекомуникации”


Лектор:
гл. ас. д-р Йоана Иванова

Участници:
студенти от бакалавърски програми в департамент „Телекомуникации“ и департамент „Информатика“


Целта на семинара е да запознае присъстващите с приложенията на 3D моделирането и печата в различни области, като се акцентира върху методите и средствата за изграждане на функционални прототипи за телекомуникационни и научно-технологични приложения. Предстои да бъдат представени отпечатани модели на студенти и техния преподавател, създадени по време на упражненията в курсове TCMB116 Дизайн с CAD/CAM, TCMB033 3D моделиране и визуализация на обекти от космическата инфраструктура и TCMB906 Технологии за дигитализация и 3D сканиране. Обектите са разпределени в следните секции: „Обекти от космическата инфраструктура“, „Телекомуникационни устройства и технически детайли“, „Настолни игри“ и „Културно-историческо наследство“.


Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към Департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Специализираните й курсове са свързани с инженерно моделиране на аерокосмически обекти и радиотехнически устройства за 3D печат, технологии за дигитализация и 3D сканиране, високотехнологични решения за сигурност и техники за интеграция в цифровото видео производство.

Научната й дейност започва през 2014 г. в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, където  изпълнява длъжността асистент (2014 - 2018 г.).

 

Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление на тема „Изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта“ който защитава през 2020 г. във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия "Георги С. Раковски", където има придобита магистърската степен по специалност „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ след защита на дипломна работа на тема „Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната“ (2012-2013 г.).

Бакалавърската си степен по специалност „Инженерна физика“, специализация „Комуникации и електроника“ придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива  магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на дипломна работа, свързана с образна диагностика и дозиметрични методи в рентгеновата мамография, в която са описани резултатите от практическата й работа като медицински физик - експерт в Националния център по радиобиология и радиационна защита и редица експериментални изследвания, проведени във  Военномедицинска академия,  УСБАЛ по онкология и Университетска болница „Александровска“.

Д-р Йоана Иванова е автор на редица публикации в реферирани и индексирани издания в световно известни бази данни с научна информация (Scopus, Web of Science) и в специализирани реферирани издания и сборници от конференции. Притежава сертификат за завършен курс по “Скъпоценни камъни и минерали” в Нов български университет и професионална квалификация по компютърна графика - 3D дизайн за виртуални среди, анимация и видео обработка. Владее свободно английски език и използва писмено и говоримо испански език.