facebook

Събития

pexels-erik-mclean-12698670_678x410_crop_478b24840a
23.03.2023 13:00
Събития

Семинар „Инженерно моделиране на аерокосмически обекти според изискванията за 3D печат“

Корпус 2, зала 617


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
гл. ас. д-р Йоана Иванова


Участници:
Семинарът е ориентиран към кандидат-студенти и студенти с интереси в областта на инженерното проектиране за целите на телекомуникациите и аерокосмическото инженерство.


Семинарът е тематично свързан с изложба, озаглавена „3D печатът в науката и изкуството“, която ще бъде експонирана в централно фоайе на корпус I до 25 март 2023 г. Изложбата включва общо четири секции: „Обекти от космическата инфраструктура“, „Телекомуникационни устройства и технически детайли, „Настолни игри“ и „Културно-историческо наследство“. В нея са представени отпечатани 3D модели на студентите и преподавателя, както и визуализации на дигитална фото рамка на анимирани обекти и сцени и др.

Целта на семинара е да запознае присъстващите с методите и средствата за създаване на 3D дизайн за виртуални среди и визуализации с високо ниво на реализъм. Акцентира се върху инженерното моделиране на телекомуникационни устройства и аерокосмическа апаратура според изискванията за 3D печат.


Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Дисертационния си труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление защитава през 2020 г. във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Магистърската си степен по специалност „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ придобива във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема „Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната“.

Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства.