facebook

Събития

pexels-julia-m-cameron-4145190_678x410_crop_478b24840a
22.03.2024 16:20
Събития

Семинар „Компютърно-подпомогнат превод“

Корпус 2, зала 402


Организатор:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика


Лектор:
гл. ас. д-р Емануела Чичова

Модератор:
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

Участници:
Кандидатстуденти, студенти и преподаватели от програмите на Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика


Събитието представя спецификите на широко разпространения в последните години компютърно-подпомогнат превод и паралели с машинния превод, както и с превода, извършен единствено от преводач (според традиционното разбиране на понятието – без електронни помощни средства).
Докъде е ролята на преводача при компютърно-подпомогнатия превод? Кой превежда – човекът или машината? Как можем да поставим новите технологии в услуга на една от най-древните човешки дейности – предаването на информация от едно общество на друго? На тези въпроси ще потърсим отговор по време на събитието, както и ще се постараем да отговорим на възникнали по време на него други интересни теми за обсъждане.

Събитието е отворено за всички желаещи да научат повече за съвременното измерение на професията преводач. За посетилите семинара „Приложение на PHRASE в академична среда“ на 21.03.2024 г., събитието представлява своеобразна втора част на обсъжданите въпроси и проведените дейности.


Гл. ас. д-р Емануела Чичова е преводач с дългогодишен опит, голяма част от който е осъществен в компютърно-подпомогната среда. Води курсове по прав и обратен превод, консекутивен и симултанен превод с френски и английски език. Сред преводите ѝ фигурират научни трудове, правни и икономически документи, статии в печатни издания.