Събития

research_678x410_crop_478b24840a
25.03.2019 18:00
Събития

Семинар „Комуникационни стратегии за въздействие в публичната сфера“

Зала 413, корпус I

Организатори:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова - преподавател в НБУ
доц. д-р Дарян Бойков - Чуждестранен кореспондент в Сръбската информационна агенция „ТАНЮГ“, Белград.

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

По време на семинара  ще се обърне  задълбочено внимание на утвърдените практики за  водене на преговори и комуникиране в публичната сфера. Ще се засегнат основни маркетингови стратегии за убеждаване,  както и ще бъдат обсъдени иновативни подходи за постигане на поставените цели. Световните процеси на глобализация обуславят непрекъсната  необходимост от търсене на нови идеи за развиване на съвременните маркетингови методи за управление и постигане на положителни резултати в публичната сфера.

Фокусът ще се постави  върху комуникационните канали и ползите от тях. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционния  маркетингов  подход и комуникационните стратегии в публичната сфера, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене, както и ролята на комуникационните канали в публичната сфера.

 

Изображение: Марккомм