Събития

marketing-planning_678x410_crop_478b24840a
18.03.2019 16:20
Събития

Семинар „Маркетингово планиране и определяне на стратегии за управление“

Корпус 2, Зала 304

Организатори:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:

доц. д-р Надя Маринова,

доц. д-р Надежда Димова,

гл. ас. Ваня Хаджиева


Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

По време на семинара ще се обърне внимание на изграждането на представа за пазара и за силите, които му въздействат като важна предпоставка за извършването на реална оценка и сравнителенанализ на предимствата на дадена фирма. Ще се откроят основните насоки за създаване на успешен маркетингов план на база на ключовите компоненти- определяне на маркетинговите цели, разработване на маркетингови стратегии по елементите на маркетинг микса, изпълнение на стратегиите на базата на маркетингови програми, осигуряване на бюджет за финансиране на необходимите маркетингови дейности.  Фокусът ще се постави  върху показването на добрите практики при иновациите с цел да се повиши самочувствието на българския предприемач. Най – новите характеристики  на управление на маркетинговата дейност и ползите за съвременните предприемачи ще бъде основна тема . Студентите ще се запознаят с различни казуси и примери от практиката за тяхното решаване.

 

Изображение: CloudCart