facebook

Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
17.04.2024 11:20
Събития

Семинар „Програмиране на WEB сайтове“

Корпус 2, зала 701


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
доц. д-р Росен Пасарелски

Дискутант:
Никола Зайков - програмист


Семинарът има за цел да представи предназначението на програмирането в изграждането на WEB сайтове. Ще се демонстрират основни похвати и техники при използване на програмни езици – PHP и HTML. Ще се разгледат основните видове бази данни, техните компоненти и характеристики. Ще се акцентира на структурния език - SQL и ще се презентират основни процеси на работа с бази данни. Семинарът ще бъде основно с практическа насоченост и ще е онагледен с видео презентация. Той ще бъде полезен за студенти и за външни гости на НБУ.

Доц. д-р Росен Пасарелски е щатен преподавател към БФ на НБУ, департамент „Телекомуникации“ с дългогодишен опит в областта на телекомуникациите и компютърната техника.