Събития

ad-hoc_678x410_crop_478b24840a
13.03.2019 18:00
Събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма”: Личностите от двете култури на късната социалистическа епоха

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Изкуствознание и история на културата“

Лектор:
проф. Михаил Неделчев

Водещ семинара:
доц. д-р Наталия Христова

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАСГ.


Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“ към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Проф. Михаил Неделчев е литературен историк и теоретик, преподавател в НБУ. Той е автор на книги по проблемите на литературната теория и философия на историята, историята на българската култура и литература, историята на новия български демократичен преход. Активен участник в съвременния български политически живот.