Събития

1333525_678x410_crop_478b24840a
11.11.2020 16:20
Събития

Семинар „Управление на проекти, реализиране на фирмени стратегии“

Онлайн

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Дарян Бойков

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на връзката между бизнеса и международните политики. Тази връзка ще бъде представена чрез примери за стратегическо планиране и взимане на решения в рискови условия.

Фокусът на дискусията ще бъде поставен върху най-новите възможности за планиране и превенция на риска. Ще се разгледа ролята на анализа и правилното детерминиране на факторите, които имат пряко отношение към взимането на решения в обстановка на неопределеност.

За студентите е от особено значение да осъзнаят важността на стратегическите възможности в контекста на националната икономика и международните пазари на стоки и услуги.