Събития

057_678x410_crop_478b24840a 056_678x410_crop_478b24840a
30.11.2019 13:30
Събития

Семинар „Значение на екологичната мрежа НАТУРА 2000 за опазване на биологичното разнообразие”

Корпус 1, Зала С1/17, Лаборатория по ботаника и зоология

Организатор:
департамент „Природни науки“

Лектор:
проф. д-р Даниела Пиларска

Участници:
Студенти от бакалавърска програма по екология и опазване на околната среда

TERRA nostra-junior е постоянният студентски семинар към департамент „Природни науки“. В рамките на предстоящия семинар студентите от бакалавърска програма по екология и опазване на околната среда ще представят обекти в България, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000 и ще протече дискусия за значението на защитените зони в опазването на биологичното разнообразие.