facebook

Събития

kp_678x410_crop_478b24840a
13.11.2015 10:00
Събития

„Стихове“ (1965) от Константин Павлов в българската литература и култура

Национална научна конференция

Корпус 1, зала 405

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов, проф. Антоанета Алипиева, дфн, доц. д-р Пламен Антов, д-р Мария Огойска, д-р Биляна Курташева, д-р Митко Новков, Мария Панова, Мая Кисьова


Целта на конференцията е да бъде описано и анализирано мястото на знаменитата книга „Стихове“ (1965) на Константин Павлов в литературата на ХХ век, с фокус върху присъствието й в един възможен алтернативен канон от творби, създадени в периода на Народна република България. Акцентите в докладите ще бъдат поставени както върху сюжетите около публикуването и критическите рецепции на книгата, върху близкото четене на отделни стихотворения от нея, върху спецификите на лирическите текстове и приносните им характеристики за промяната на българския поетичен език, така и върху ролята на „Стихове“ в творческата биография на Константин Павлов и интертекстуалните мрежи, които тя изплита с появата си през 1965 г.


Това е втората проява от серията научни форуми за знакови произведения (книги), очертаващи профила на един алтернативен канон от творби на българската литература във времето между 1946 и 1990 г.