Събития

untitled-1_678x410_crop_478b24840a
10.05.2019 16:20
Събития

Студентски семинар „Сигурността и съвременният град“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“
департамент „Право“ 
департамент „Политически науки“

Водещ:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Дискутанти:
ас. д-р Михаел Димитров
ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти от НБУ

Темата на семинара е обвързана с новите предизвикателства, рискове и заплахи, породени от урбанизационните процеси в съвременния глобален свят.

Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на големите градове. Примерни направления за дискусии са: значимост на градската сигурност в Европа и света; човешка сигурност, демокрация, градове; механизми и органи на управление на градската сигурност; нови технологии и градска сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността в градовете; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за повишаване на градската сигурност; жилищна политика и градска сигурност; етнически и религиозни общности и градска сигурност; тероризъм и радикализация в градовете; мигрантска криза и градска сигурност; и др.

Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.

По време на семинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.