Събития

1333590-copy_678x410_crop_478b24840a
09.06.2020 14:00
Събития

TELUS International Career corner at NBU

Hangouts Meet

Организатори:
ЦКРОР и TELUS International Europe

Участници:
студенти на НБУ


TELUS International career corner е онлайн събитие, по време на което, студентите ще могат свободно да задават своите въпроси за компанията, да научат повече за кариерните пътеки в нея, да получат кариерна консултация и ориентация. Инициативата е характерна с това, че студентите от различни филологически специалности ще се запознават с възможностите за развитие и поддържане на отлично владеене на езика, който изучават, както и професионална реализация в различни сфери на компетентност в компанията. Ще общуваме със студентите по теми, които ги вълнуват; ще ги консултираме кариерно; ще обсъждаме успешни практики и действия при кандидатстване за работа; изготвяне на автобиография и поведение по време на интервю; избиране и поставяне на лични цели и ценности; извеждане на ключови компетенции, необходими за конкретни професии и планиране на измерими стъпки за постигането им.