facebook

Събития

konstantin-vulchev_678x410_crop_478b24840a
13.07.2015 11:00
Събития

Заключително заседание на научно жури по конкурс за доцент

Област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (стъкло)

Корпус 1, зала 217

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Кандидат по конкурса:
д-р Константин Димитров Вълчев

Научно жури:

Председател:
доц. д-р Валентина Иванова Ганева-Маразова – 8.1. Теория на изкуствата, НБУ;

Членове:
1. доц. д-р Борис Кирилов Сергинов – 8.2. Изобразително изкуство (рисуване, живопис, дизайн), НБУ;
2. доц. Михаил Стоянов Чомаков – 8.2. Изобразително изкуство (живопис), НБУ;
3. проф. Николай Лазаров Майсторов – 8.2. Изобразително изкуство (живопис и рисуване), НБУ;
4. проф. д-р Георги Христов Георгиев – 8.2. Изобразително изкуство, НХА;
5. проф. Божидар Панайотов Бончев – 8.2. Изобразително изкуство, НХА;
6. проф. Чавдар Иванов Попов, д.н. – 8.1. Теория на изкуствата, НХА.