Събития

210-auditoria_678x410_crop_478b24840a
19.04.2019 11:20
Събития

Защита на докторска дисертация „Компютърно симулиране и оценка на фирмени рискове“

Корпус 2, зала 703

Организатори:
департаменти „Информатика“

Докторант:
ас. Слав Ангелов - професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

 

Научен ръководител:

проф. Евгения Стоименова, д.н.

 

Консултант:

доц. д-р Иван Костов

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Красимир Неделчев Манев, НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  2. Проф. Иван Николов Ланджев, д.н., НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика
  3. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3.Педагогика на обучението по информатика и ИТ
  4. Доц. Димитър Грозданов Христозов, д.н., АУБ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  5. Доц. д-р Иван Йорданов Костов, ЦАУР, професионално направление 3.8. Икономика

 

Резерви:

  1. Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров, НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  2. Доц. д-р Бойко Блажев Банчев, ИМИ БАН, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки